Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 03 september 2021

Kyl- och värmepumpsteknik

Kyltekniker bygger och underhåller olika typer av kyl- och värmepumpsanläggningar. Sådana anläggningar finns idag på de flesta ställen i samhället.


Energipriset har gjort att installation av värmepumpar för uppvärmning av olika fastigheter har ökat. Livsmedelsbranschen har en obruten kylkedja för sina produkter vilket innebär att det finns stora kylanläggningar i grossistlager, i fordon och containers där produkterna transporteras.

I butiker och i bostäder finns kyla. Behovet av att kyla t.ex. serverhallar har ökat lavinartat, då antalet “online-spelare” hela tiden ökar.

Kontor och affärslokaler har kylaggregat för att temperaturen skall bli behaglig under den varma årstiden. Våra bilar, lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner har alla kylaggregat installerade.

Behovet av kyltekniker är därför stort.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

För att få grundläggande
högskolebehörighet:
Engelska (6) 100 p
Svenska (3) 100 p

Kan väljas bort till:
Entreprenörskap och
företagande 100 p


PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 900 poäng

Kyl- och värmepumpsteknik (installation) 200 p
Kyl- och värmepumpsteknik (service) 200 p
Kyl- och värmepumpsteknik (energieffektivisering) 100 p
Luftbehandling, grund 100 p
Mät- och regelerteknik/elkurs 100 p
VVS svets & lödning rör 100 p
Fastighetsautomation 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Pelle Jernryd & Malin Holmquist