Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 02 september 2021

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor. Du är med största sannolikhet garanterad jobb efter yrkesexamen. Du kan jobba inom hälsa och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskola och högskola.

För dig som ska söka inför läsåret 2021/22

Från och med 1 juli 2021 sker förändringar i programmet. Programmet kommer bland annat ha mer programgemensamma ämnen (1400 gymnasiepoäng jämfört med tidigare 1100). Det får även sju nya ämnen, fem ämnen arbetas om och fem tas bort eller slås ihop med andra ämnen.

Du lär dig om...

  • hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi.

  • människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan.

  • Du lär dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.


På vård- och omsorgsprogrammet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet i sjukvårdsliknande miljöer, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter. Delar av utbildningen sker också på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vårt nära samarbete med arbetslivet inom vård och omsorg ger en hög kvalitet på vår utbildning. Inom vård- och omsorgsområdet används IT, digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Det är bland annat därför eleverna använder bärbara datorer.

EFTER GYMNASIET

Med yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet har du en given plats på arbetsmarknaden. Direkt efter examen har du möjlighet att börja arbeta inom en mängd olika områden. Vanliga arbetsplatser är bland annat på sjukhus och vårdcentraler samt inom hemsjukvård. I socialtjänsten kan man arbeta inom till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

Du får grundläggande högskolebehörighet som ger dig möjlighet att läsa på högskolan efter avslutad gymnasieutbildning.

POÄNGPLAN
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET


Gymnasiegemensamma ämnen

600 poängEngelska

100 pHistoria

50 pIdrott och hälsa

100 pMatematik

100 pNaturkunskap

50 pReligionskunskap

50 pSamhällskunskap

50 pSvenska / Svenska som andraspråk

100 pProgramgemensamma ämnen

1400 poängAnatomi och fysiologi (1)

50 pAnatomi och fysiologi (2)

50 pFunktionsförmåga och funktionsnedsättning (1)

100 pFunktionsförmåga och funktionsnedsättning (2)

100 pGerontologi och geriatrik

100 pHälso- och sjukvård (1)

100 pHälso- och sjukvård (2)

100 pOmvårdnad (1)

100 pOmvårdnad (2)

100 pPsykiatri (1)

100 pPsykiatri (2)

100 pPsykologi (1)

50 pSamhällskunskap (1a2)

50 pSocial omsorg (1)

100 pSocial omsorg (2)

100 pSvenska (2) / svenska som andra språk (2)

100 pIndividuella val

200 poängProgramfördjupning

200 poängGymnasiearbete

100 poäng


VÅRDBRANSCHEN REKOMMENDERAR

Vi är medlem i ett vård- och omsorgscollege som är certifierat av Nationella rådet. Det innebär att vi har ett ökat samarbete mellan skolan och arbetsgivare.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

För att få grundläggande
högskolebehörighet
Engelska (6) 100 p
Svenska (3) 100 p


Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Freddy Billqvist