Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 02 november 2017

Trivsel, trygghet och kvalitet

Tillsammans är vi starka och vårt mål är att ALLA elever når en yrkesexamen.

Vi som skola ska

  • ge varje elev ledning och stimulans så denna utifrån sina egna förutsättningar når sina mål
  • erbjuda utvecklingssamtal 1 gång/termin
  • ge eleverna möjlighet att påverka utbildningen
  • ge eleverna en trygg och säker skoltid som även präglas av studiero.


Du som elev bör och ska

  • komma i tid och med material till skolan varje dag och till varje lektion
  • ta emot den extra hjälp som skolan erbjuder i form av studieverkstad och så vidare
  • följa de ordningsregler som gäller på skolan.


Du som vårdnadshavare bör

  • se till att ungdomen kommer varje dag till skolan utvilad och med frukost i magen
  • komma på föräldramöten och utvecklingssamtal
  • hålla dig uppdaterad med ungdomens dagliga skolarbete.
Elever vid datorn

På skolan finns skolvärdar, studiecoacher och bibliotekarier, som kan hjälpa dig i olika situationer.

Du kan också vända dig till din mentor
eller studie-och yrkesvägledare.


Åtgärdsprogram – när bra ska bli bättre

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Man kanske hamnar lite fel i studierna eller får andra bekymmer som gör att studierna inte går så bra.

Om du har hög frånvaro och/eller visar svaga resultat, följer vi snabbt upp detta med samtal med elevhälsoteamet (mentor, skolledning, kurator, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska).

Vi kontaktar föräldrar/vårdnadshavare om du inte är myndig, och kallar vid behov till ett EHT-möte (elevhälsoteam-möte) med elev och föräldrar där vi gör upp ett åtgärdsprogram över hur vi kan lösa problemen. Åtgärdsprogrammet följs sedan upp.

 

Elever vid datorn

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan: busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Frasse Franzén