Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 26 mars 2019

Filminspelning på Uh

I en kortfilm som nu sprids på olika medier kan man se hur en skoldag på ett yrkesgymnasium kan se ut. Tre Uh-elever är med i filmen.

För att visa hur suveränt ett yrkesgymnasium kan vara och för att stimulera fler till att söka sig till ett yrkesprogram, har World Skills Sweden låtit producera kortfilmen som bland annat utspelar sig på Universitetsholmens gymnasium och ute på stan i Malmö.