Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 07 december 2018

Vi vill vara med och påverka!

Hösten 2018 var det riksdagsval i Sverige. Även eleverna på Universitetsholmen gick till vallokalen!

På utsatta tider kom Uh:s elever till skolans egen vallokal och röstade på det politiska parti de anser ska styra Sverige. Skolans elevambassadörerna agerade valförrättare denna speciella dag.


#uh #skolval #demokrati #malmö #skolval2018 #universitetsholmensgymnasium

Foto: Malin Holmqvist