Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 14 februari 2018

På besök hos vår granne; Malmö Museer!

Att få inspiration och upplevelser utanför klassrummet kan ge förståelse och nya perspektiv för ett ämne. Då är det inte dumt att skolan ligger endast ett kvarter bort från en utställning som en vårdklass nu tar sikte på.

Måndagen den 26 februari passar vårdeleverna som studerar barnsjukvård på att besöka utställningen “En sagolik skola – Folkskolan 175 år”. Det är en lekfull utställning över skolans och läraryrkets utveckling och roll i det svenska samhället från 1800-talet till idag. Man får ta del av skolans, lärarnas och skolbarnens situation genom åren, samt se verk ifrån Barnbiblioteket Saga – en av Sveriges största lässatsningar som lanserades vid sekelskiftet 1900.

Text: Malin Holmqvist

Malmö Museer!

Fotograf: Johanna Rylander