Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 17 september 2020

Vårdnadshavares delaktighet

Under sommaren 2020 flyttade vi vår verksamhet till nya och ändamålsenliga lokaler på Agneslundsvägen 22.

Mer om flytten till nya lokaler

Universitetsholmens informationshäfte läsåret 2020/21länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När en elev fyllt 18 år och blivit myndig, kontaktar skolan inte hemmet (vårdnadshavare) och informerar om studieresultat och frånvaro. Då elevernas betyg, studieresultat och närvaro/frånvaro är allmänna offentliga handlingar, kan man alltid som förälder/vårdnadshavare själv kontakta skolan och få besked om detta.

Det är dock viktigt att skolan kan ha en öppen dialog även med de myndiga elevernas föräldrar och det är därför bra om man som förälder diskuterar denna öppenhet med sin son/dotter.

Introduktionsdag i Höllviken

Alla nya elever (år 1) kommer under början av första terminen att åka iväg på ett dagläger i Höllviken. Eleverna kommer under dagen att få delta i olika övningar. Målet med den här dagen är att stärka individerna i gruppen och lägga grunden till ”gruppkänsla” i klassen.

Alla kurser som kommer att ingå i gymnasieutbildningen registreras i en så kallad individuell studieplan och efterhand införs de betyg som sätts på kurserna. Du som vårdnadshavare
har tillgång till studieplanen via databasen Dexter. Du kommer
också regelbundet informeras av skolan om hur vi ser på ditt barns kunskapsutveckling och studiesituation.

Varje termin bjuder mentor in till utvecklingssamtal där
ni går igenom studiesituationen.

Foto: Frasse Franzen