Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 08 september 2020

Tillfällig flytt till nya lokaler

Under sommaren 2020 flyttade vi vår verksamhet till nya och ändamålsenliga lokaler på Agneslundsvägen 22.

Det blir en tillfällig flytt under tre år på grund av att Nya Universitetsholmens gymnasium ska byggas på fastigheten vid Citadellsvägen.

Vår nuvarande skolbyggnad på Citadellsvägen kommer att rivas inför bygget av en ny större och modernare skola – Nya Universitetsholmens gymnasium.

Detta innebär att vi behöver flytta utbildningar, lärare och elever till tillfälliga lokaler på Agneslundsvägen 22.

De nya lokalerna är tillfälliga men mycket bra anpassade för yrkesutbildning som på många sätt håller en högre standard än våra nuvarande lokaler.


Frågor och svar om bygget och våra tillfälliga lokaler

Skolan håller inte måttet och Miljöförvaltningen har beslutat att stänga lokalerna. Ventilationen är​ ​utdömd och inte tillräcklig och modern. Fönsterna är undermåliga och går inte att öppna. Dagens​ ​konstruktion och grunden går heller inte att bygga vidare på.

Ska man öka elevantalet blir det inte försvarbart att renovera. Idag ställer vi andra krav på arbets - och undervisningsmiljöer än då vår nuvarande skola byggdes.

Planering och ritningar är framtagna för en ny skola på samma tomt som Universitetsholmens gymnasium ligger på idag.

Rivningslovet är inlämnat men inte beviljat. I dagsläget vet vi inte exakt när rivningen påbörjas.

Hela Universitetsholmens gymnasium kommer att flytta all utrustning (och medarbetare) till Norra Sorgenfri gymnasiums lokaler på Agneslundsgatan 22.

På Norra Sorgenfri gymnasium finns idag Språkintroduktion, Individuellt alternativ och Malmö Lärlingscenter. Malmö Lärlingscenter kommer att finnas kvar på Norra Sorgenfris gymnasium. Däremot flyttas Språkintroduktion och Individuellt alternativ till Heleneholms gymnasium på Munkhättegatan.

Utflytten från lokalerna kommer att ske under sommaren 2020, för att inte påverka studierna under terminen.

Den största risken är tidplanen för detaljplanen runt omkring byggnaden.

Det har inte byggts en ny kommunal gymnasieskola i Malmö på 60 år. Det finns inget grundläggande motstånd till en ny kommunal gymnasieskola. Behovet är stort och skicket på nuvarande skola samt den ökade demografiska utvecklingen som ökar med 47% i målgruppen är tungt vägande skäl. Kostnaden kan vara ett motstånd, men samtidigt är det en långsiktig investering.

Motståndare till projektet kan vara oroliga föräldrar som bekymrar sig över var deras barn ska gå i skolan under byggtiden. Men på den frågan finns en utmärkt och i en del fall bättre lösning än på nuvarande skola. Det kan även finnas krafter som tycker att det borde ligga något annat på Universitetsholmens tomt.

Gymnasienämnden är ytterst ansvarig och har tagit ett beslut om att skolan ska byggas. Gymnasieförvaltningen är beställare och beställer vilken produkt som ska byggas och är ansvariga för innehållet. Bygget i sig är Stadsfastigheter ansvariga för. Gymnasieförvaltningen är hyresgäster.

Än så länge är det bara Arkitektbyrån Här! Malmö AB som har ritat. Det är inte fastställt än vem som bygger. Längre fram i projektet kommer det att komma in konstruktörer, el- och vvsprojektörer samt landskapsarkitekter, men de finns inte i dagsläget.

Det unika är att det ska vara en sammanhållande enhetlig skola som får en väldigt tydlig kärna där människor möts. Skolan är mer än bara utbildning i en mix av yrkes- och högskoleförberedande program.

Skolan är byggd för 1200 elever och 150 medarbetare. Kostnaden är inte klart än men en uppskattning ligger runt 500 miljoner kronor. Det är mycket pengar men tanken är att byggnaden är gedigen och att den ska hålla över tid och vara hållbar.

Lokalerna ritas för verksamheten som ska vara där redan från start. Det blir en öppen planering med modernare verkstadslokaler. Vi får andra uppehållsytor och trevligare miljöer på alla sätt och vis för både elever och medarbetare.

Som det ser ut idag ska skolan vara klar för inflyttning till höstterminen 2023. Det finns alltid en viss reservation för förseningar då många aktörer är inblandade.

Utbildningens kurser, innehåll, pedagogik, lärare och övriga medarbetare är det samma.

Skolan anpassas i dagsläget för att matcha våra utbildningar.

Ja.

Arkitekterna har ritat skolan för 1200 elever och 150 medarbetare, varav hälften av utbildningsplatserna finns på yrkesprogram och hälften på högskoleförberedande program. Utbildningsprogrammen är samma som tidigare; Vård- och omsorg, El och energi, VVS och Kyl- och värmepumpsteknik.


Frågor?

Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta rektor Agneta Nilsson på mejl, Agneta.nilsson@malmo.se.


Foto: Colourbox.com