Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 27 juni 2019

Sjukanmälan och frånvaro

ANMÄLAN FRÅNVARO
Tel: 040-684 94 42

Sjukanmälan är obligatorisk.

INLOGGNING
VÅRDNADSHAVARE

Logga in på Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan ska ske senast klockan 12.00 varje dag du är frånvarande. Om du som elev inte är anmäld som frånvarande räknas frånvaron som ogiltig. 


Sjukanmälan

Anmälan görs via Dexter, som är ett elevinformationssystem. Dexter gör att ni som vårdnadshavare får tillgång till elevfrånvaro, betyg, omdöme och underlag för utvecklingssamtal därför är det mycket viktigt att ni använder systemet.

När ert mobilnummer och mailadress är införda i systemet kommer ni att få en bekräftelse på att sjukanmälan är mottagen varje gång ni sjukanmäler. Om ogiltig frånvaro registreras får ni ett meddelande.

Sjukanmälan skall göras varje sjukdag. Om eleven är sjuk mer än en vecka, eller ofta anger att han/hon är frånvarande på grund av sjukdom ska läkarintyg visas.


Frånvaro – rutiner och regler

Giltig frånvaro är frånvaro som är anmäld till skolan eller ledighet som är beviljad av mentor eller rektor i förväg. Om du inte är myndig ska dina föräldrar/vårdnadshavare göra frånvaroanmälan.

Om du är borta från skolan utan att vara sjuk eller ledig, eller utan att någon lärare har sagt ja till det, räknar CSN det ogiltig frånvaro. Då kan du bli av med studiebidraget.

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Colourbox.com