Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 23 oktober 2019

Ny skola planeras att byggas

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen planerar för bygget av en ny gymnasieskola på fastigheten där Universitetsholmens gymnasium ligger i dag. En renovering av den befintliga skolan anses inte möjlig rent byggnadstekniskt.

Universitetsholmens gymnasium har tidigare tecknat avtal med Stadsfastigheter om framtagande av underlag och projektering för en ny skola.

Fredag 25 oktober kommer gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ta ställning till en utökning av avtalet, vilket skulle betyda ytterligare ett steg närmare bygget av en ny skola.


Flytt av elever

Många beslut återstår men om planerna på skolbygget realiseras kommer den gamla skolan att rivas. Eleverna på Universitetsholmens gymnasium kommer då att flyttas till Norra Sorgenfri gymnasium inför starten på läsåret 2020/-21.

Den nya skolan beräknas stå färdig 2023, enligt förvaltningens planering.